Welkom op mijn blog die gewijd is aan het gebruik van ICT- en in bijzonder Web 2.0-tools, in de taalklas. Ik heb deze blog in de eerste plaats gemaakt voor collega’s die net als ik op zoek zijn naar nieuwe manieren om authentieke communicatie de klas binnen te ‘smokkelen’, om zo de studenten te motiveren en te laten genieten van een vreemde taal. Het Web 2.0 is daarvoor een ideaal instrument, denk ik.

Nu, het aantal nieuwe Web 2.0-tools schiet vandaag werkelijk als paddenstoelen uit de grond. Het doel van deze blog is echter niet om er daar zoveel mogelijk van te bespreken. Ik probeer me net te beperken tot diegene die ik nu al gebruik of waarvan ik denk dat ze in de toekomst nog van pas kunnen komen. Ik hoop in elk geval dat u er iets aan heeft en dat het een inspiratiebron kan zijn voor uw eigen lespraktijk. Het spreekt voor zich dat vragen, opmerkingen en suggesties steeds van harte welkom zijn!

Klik hier voor de Spaanse "tegenhanger" van deze blog. Para la versión española de este blog, da clic aquí


woensdag 30 maart 2016

Instagram in de taalklas Spaans: een nieuwe taak

Instagram is een sociaal netwerk dat gebaseerd is op het delen van foto's en waar ondertussen veel studenten al goed mee vertrouwd zijn :) . Het feit dat je aan de foto's tekst kan toevoegen én dat je commentaar kan geven op foto's van anderen -niet enkel klasgenoten, maar ook native speakers- zijn, mijns inziens, twee troeven die Instagram erg geschikt maken voor de taalklas. Tegenwoordig kan je ook kleine video's posten van maximaal 15 (update: ondertussen al 60) seconden. Net genoeg om iets leuks mee te doen :)
Voor volgend academiejaar heb ik een opdracht uitgewerkt waarbij studenten in de loop van de cursus verschillende foto's moeten posten die gelinkt zijn aan de thema's die in de les worden behandeld. Ze schrijven er telkens een kort tekstje bij gevolgd door 2 hashtags, zodat anderen hun foto's makkelijk kunnen terugvinden:
  • hashtag 1 is uniek voor elke opdracht (VivesELE16_1, VivesELE16_2, etc.)
  • hashtag 2 is een bestaande # die gelinkt is aan de opdracht (#soyyo bijvoorbeeld, wat iets betekent als #datbenik)
Nadien moeten ze commentaar geven op foto's/tekstjes van anderen:
  • 1 opmerking betreffende de taal (van een medestudent, die ze vinden via hashag 1)
  • 2 inhoudelijke reacties op een bijdrage men vindt via hashtag 2 (dat kan een medestudent zijn of een native speaker)
Op het mondeling examen stelt de student een aantal van zijn foto's/bijdragen voor en beantwoordt hij kritische vragen van de docent.

Om te zien op welke foto's de student commentaar heeft gegeven, is het belangrijk dat hij die foto's telkens ook 'liket'. Via de tool Gramfeed kan je dan heel snel een lijstje zien van de foto's die iemand leuk vindt (iets wat in Instagram zelf niet kan). Update: ondertussen kan je via Instagram zelf ook zien welke foto's je hebt geliket (maar het blijft dus belangrijk om foto's waarop men commentaar geeft ook steeds te liken, wil men ze terugvinden).

Hieronder vind je de opdracht zoals die er momenteel uitziet. Ik ben alvast benieuwd naar het resultaat en waar ik mogelijk moet bijsturen. (update: de opdracht is prima gelukt en hebben we nauwelijks moeten bijsturen. We werken dit jaar min of meer op dezelfde manier).